Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

112 rocznica urodzin Władysława Gomułki

dodano 2017-02-05 13:28 w kategorii: Ludzie

Władysław Gomułka  za swoje przekonania i walkę o polskie sprawy był prześladowany i szykanowany. W okresie międzywojennym był wielokrotnie zatrzymywany przez organy bezpieczeństwa i sądzony, w sanacyjnych więzieniach spędził przeszło 6 lat, a w latach 1951- 1954  był więziony w więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Władysław Gomułka, jako Wicepremier i Minister Ziem Odzyskanych swoją energią i charyzmą przyczynił się do scalenia Ziem Zachodnich i Północnych z macierzą i doprowadził do  uznania  obecnych granic Polski przez Republikę Federalną Niemiec,  a także normalizacji stosunków  politycznych i gospodarczych z Niemcami. Jak każdy polityk Władysław Gomułka popełniał błędy, ale w rachunku ostatecznym bilans jego dokonań i rola, jaką odgrywał w przemianach powojennej Polski zapewniają  mu trwałe i godne miejsce w naszej historii!  Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.